De negen fasen van belaging

Een uitgebreide beschrijving van het stalkingproces door en vanuit de visie van slachtoffers.
Het proces onderverdeeld in negen verschillende fases. Het patroon van belaging is hierdoor heel herkenbaar en het geeft de ervaring van een slachtoffergoed weer.

De negen fases bieden aan slachtoffers, hun familie en vrienden, maar ook aan professionele hulpverleners inzicht in de ontwikkeling en vordering van de stalking. De negen fases bieden zo mogelijkheden om snel en adequaat stalking te herkennen, zodat hierop al in een vroeg stadium kan worden gereageerd en de schade zoveel mogelijk kan worden beperkt. Er daarom ook veel aandacht besteed aan de aan stalking verbonden risico’s.