fase 2: Bewuste fase

Slachtoffers zien in deze fase in dat het gedrag van de stalker soms te ver gaat en dat men dit zelf af en toe als vervelend of zelfs bedreigend ervaart.

Ze pogen in deze fase vaak de eerste actie te ondernemen om het gedrag van de stalker te stoppen of te verminderen. Dit start vaak simpelweg door de stalker te confronteren met (de gevolgen van) zijn gedrag. Vaak leidt dit tot onderhandelen of afspraken.

Slachtoffers handelen hierbij vanuit een "normaal" denkpatroon. Ze gaan ervan uit dat iedereen op normale manieren te beïnvloeden is. Er is echter een vrij grote categorie stalkers die niet vatbaar zijn voor enige rede. Onderhandelingen of afspraken hebben dan geen enkele zin. Alles wordt in het voordeel van de stalker uitgelegd. Veelal doet men alsof men luistert, maar keer op keer leggen ze de regels uit zoals het hun uitkomt of ze rekken de regels langzaam weer op.

Sommige stalkers blijken (of is het lijken) inderdaad voor rede vatbaar en geven gewoon ruiterlijk toe "fout te zitten". Vaak belooft men zelfs beterschap.

Andere stalkers ontkennen of bagatelliseren simpelweg de feiten. Vaak verwijt men het gedrag simpelweg aan de ander en draait men zo de rollen om.

Belangrijk is wat de stalker ook zegt, in feite niets garantie geeft dat hij verandert. In deze fase zal de stalker eenvoudig aan moeten kunnen tonen (en mag u dat van hem ook verlangen) dat hij begrijpt dat zijn gedrag schadelijk is, dat hij inzicht heeft in de oorzaken en effecten van zijn gedrag, dat hij die gevolgen niet accepteert en het belangrijkste dat hij en hij alleen dat gedrag kan veranderen door daadwerkelijk actie te ondernemen. Hij zal een gedegen plan moeten maken en uitvoeren. Neem geen genoegen met woorden en controleer de voortgang van zijn acties! Wees hierbij op uw hoede, want u heeft te maken met iemand, die een ander in wonderen kan doen laten geloven.