fase 3: Ernst van de stalking dringt door

Na vele pogingen het gedrag van de stalker positief te beïnvloeden en/of na vele toezeggingen van de stalker zijn gedrag te veranderen, komt het besef dat de stalker niet reageert en zijn gedrag niet verbetert.

We hebben dan heel duidelijk te maken met een type stalker die niet op een normale manier te beïnvloeden is! Hij heeft heel sterke redenen om u lastig te blijven vallen en/of er wordt onvoldoende stopdruk op hem uitgeoefend en/of hij leidt aan een psychiatrische ziekte of een persoonlijkheidsstoornis. Slachtoffers beseffen in deze fase vaak hoe ernstig de zaak is. Ze kennen de ander immers en hebben alles van dichtbij meegemaakt. Anderen, inclusief hulpverleners, worden vaak voor het eerst geconfronteerd met (de) stalking. Het is voor hun dan ook moeilijk een inschatting te maken van de ernst van de stalking. Zo komt het voor dat de omgeving en/of de hulpverlening keer op keer van slachtoffers verwacht dat zij de stalker (eerst) normaal op zijn gedrag blijft aanspreken. Slachtoffers kunnen dan in een lastig parket komen, omdat zij vaak afhankelijk zijn van diezelfde omgeving of hulpverlening om de stalking (snel) te stoppen.

In deze fase is het dan ook heel belangrijk om de omgeving en de hulpverlening een juist beeld te schetsen en te overtuigen van de noodzaak om in te grijpen. U dient soms zelf aan te tonen dat u alle mogelijkheden die in uw macht liggen al heeft geprobeerd. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat er voor de zoveelste keer wordt bemiddeld en dat stalkers op die manier indirect invloed op u kunnen blijven uitoefenen of zelfs hun acties opvoeren.

Doordat de stalking u in deze fase al mentaal kan gaan opbreken en de stalker nu echt in zijn element komt, is het belangrijk dat uw verhaal goed overkomt. Neem bij voorkeur dan ook iemand mee die u kan helpen uw verhaal goed over te brengen!

U dient bij contacten met hulpverleners te allen tijde attent te zijn dat gegevens, zoals uw verblijfadres, telefoonnummers etc bij de stalker kunnen belanden. Ook worden gegevens gewoonweg ontfutseld aan kinderen of kennissen. Aangifte doen……………….. ? Er is simpelweg vaak niet aan te ontkomen. Geen aangifte doen betekent geen actie en dan blijft u afhankelijk van de acties van de stalker. Deze krijgt geen stopsignaal. Hij zal gewoonweg iedere keer een stap verder gaan om zijn doel te bereiken. Dat is namelijk gewoon de aard van het beestje. Hij zal altijd zijn zin krijgen, desnoods met geweld!

Besef dat aangifte doen tegenreacties kan uitlokken. Bereid u dan ook zo goed mogelijk voor en bespreek uw veiligheid altijd met de politie. Wees voorbereid!