fase 5: Offensieve fase

Het slachtoffer onderneemt actie en vecht vaak keihard terug om zichzelf maar te beschermen. In deze fase is de kans heel groot dat de acties van de stalker intenser en/of frequenter worden. Soms reageert de dader zelfs gewelddadig!

De al genomen beschermende maatregelen blijken maar al te vaak niet genoeg. De stalker anticipeert er eenvoudigweg op en verzint gewoon nieuwe tactieken. Hij manipuleert nu bijvoorbeeld ook via anderen en afhankelijk hoe sterk hij denkt te staan, opereert hij nu soms heel bedekt of soms juist heel openlijk. Zoals gezegd wordt het gedrag van de stalker in deze fase vaak veel drastischer en schuwt hij soms geen enkel geweld meer. Dit komt voort uit zijn gevoel dat hij de controle over zijn "prooi" aan het verliezen is. Elke actie van het slachtoffer die dit gevoel bevestigt, kan dan ook voor de stalker aanleiding zijn een reactie terug te geven. Slachtoffers dienen dan ook eventuele tegenacties goed in te schatten en hiermee rekening te houden. Het slachtoffer regelt nu straat- en contactverboden, doet aangiftes en meldingen bij de politie, schrijft alles op (dossiervorming) wat hij doet. Ze duikt nu, vaak noodgedwongen, tijdelijk onder of verhuist. Het nieuwe adres en telefoonnummer wordt uit alle macht geheim gehouden.

Het slachtoffer speelt met de gedachte om de stalker zelf uit te schakelen of met geweld te stoppen.
Vaak dienen slachtoffers niet alleen zichzelf in bedwang te houden, maar ook nog eens familieleden of vrienden, die de stalker uit woede of een vriendendienst wel even op zijn nummer willen zetten. Slachtoffers worden, in deze fase, dan ook voortdurend heen en weer geslingerd tussen hun gevoel (desnoods met geweld) zelf de situatie snel op te lossen en de plicht om alles netjes via de regels van het spel te spelen. Hier spelen dan ook veel mechanismen. De tegenpartij speelt natuurlijk ronduit vals en gemeen, terwijl slachtoffers soms eenvoudigweg niet worden geloofd of de hulpverlening kan of doet er gewoonweg even niets mee. Terwijl slachtoffers geen oplossing zien of wordt geboden, hebben ze intussen wel de grootste moeite om normaal hun leven te blijven leiden. Op hun werk en in hun privé-leven lopen ze vast. De dader wordt daarentegen soms geen strobreed in de weg gelegd. Na elke actie van de stalker denken slachtoffers dan ook: "had ik nu toch maar zelf ingegrepen, dan had dit niet hoeven gebeuren".