fase 6: Uitputtings fase

Het slachtoffer kan in deze fase zowel lichamelijk als geestelijk uitgeput raken.

De stalker doet er nu echt alles aan om de weerstand van het slachtoffer (alsnog) te breken. Ze raakt lichamelijk uitput door slaapgebrek, verhoogd adrenalinegehalte, hoge bloeddruk en stress. Geestelijk raakt ze uitput doordat ze voortdurend bij elke handeling die ze verricht moet bedenken hoe veilig dat is, welke beschermingsmaatregelen ze kan nemen. Ze voelt zich schuldig dat anderen door haar gevaar lopen. Ze schaamt zich voor de situatie waarin zij terecht is gekomen. Het slachtoffer gaat gebukt onder de uitzichtloosheid van de situatie. De politie zegt niets te kunnen doen. Ze wordt door de hulpverlening onvoldoende begeleid. Een eventueel door de burgerlijke rechter opgelegd straatverbod blijkt niet effectief. Een slachtoffer wordt voor alles op zichzelf teruggeworpen. Ze moet zelf bewijzen verzamelen. Ze moet zelf beschermende maatregelen nemen. Ze moet hiervoor zelfs haar leven anders inrichten. Ze moet keer op keer iedereen overtuigen dat hij het toch echt allemaal doet en niemand anders. Dat hij in staat is om haar geweld aan te doen. Kortom: Ze ziet vaak nu even geen uitweg meer.