fase 7: Omkeer fase

Een stalker bestrijdt je niet alleen! Slachtoffers gaan hier op zoek naar mensen die hen kunnen en willen steunen. Instanties worden met hulp overtuigd van hun rol en verantwoordelijkheid in de strijd tegen de stalker. De politie start een onderzoek en houd de stalker aan. Justitie en de rechter nemen adequate maatregelen om de stalking te stoppen. Er wordt een strafrechterlijk straat- en contactverbod opgelegd of de dader wordt vastgehouden. De hulpverlening gaat daadwerkelijk ondersteunen. Mensen en/of instanties gaan in deze fase het slachtoffer vaak meer en meer ondersteuning bieden. Dit kan gebeuren doordat ze concreet hulp geven of dat ze mee leven met het slachtoffer. Men neemt bijvoorbeeld tijdelijk taken over, biedt een luisterend oor, veroordelen openlijk de daden en acties van de stalker. Ze ondersteunen door te bemiddelen, het geven van inzicht of ze spreken anderen of instanties juist aan op verantwoordelijkheden. Het slachtoffer durft en kan in deze fase mensen en instanties beter aanspreken op hun gedrag en verantwoordelijkheden. Hulpverlening, inclusief politie leren ook steeds beter in te spelen op stalking.