fase 9: Herstel fase

Uiteindelijk krijgt het slachtoffer weer het gevoel een leven te hebben in plaats van te moeten overleven. Het slachtoffer zal de angst en het wantrouwen weer normaliseren. Het slachtoffer zal nu eerst alles wat er is gebeurd moeten verwerken en een plaats geven in haar leven. Dit betreft vaak een langdurig proces. Het hele verloop en de duur van dit proces hangt af van zaken als de impact van de stalking, de draag- en veerkracht van het slachtoffer, maar zeker ook van de (professionele) hulp die het slachtoffer heeft ontvangen en nog krijgt aangeboden.