Opmerkingen!!

De omschreven fases van stalking gaan uit van een gunstige afloop van de stalking.
Er is geen tijd aan te geven hoe lang een stalkingproces of een bepaalde fase kan duren. Het is zeker geen uitzondering als één of enkele fases enkele jaren duren.
De fasen kunnen elkaar verder heel snel opvolgen en ze kunnen zelfs gelijktijdig plaatsvinden. Ook kunnen bepaalde fases meerdere keren doorlopen worden. Dit geeft aan dat het stoppen van stalking vrijwel altijd een langdurig en complex proces betreft.
De fasering en uitleg van het stalkingproces in de negen fases geeft dan ook slechts algemene regels en is dan ook bedoeld als algemene leidraad. De negen fases geven inzicht, waardoor stalking eerder en beter wordt gesignaleerd en ingeschat. Hierdoor kan de onbewuste, bewuste en inschattingsfases aanzienlijk worden verkort.

Praktijkervaringen wijzen uit dat het stoppen van stalking baat heeft bij een snelle en consequente aanpak. Hoe eerder je handelt, hoe sneller en beter de stalking te stoppen is.
De effectiviteit van het stoppen van stalking is echter sterk afhankelijk van de mate van afstemming op de specifieke situatie, in het bijzonder de persoonlijkheid van de stalker zelf! Schroom derhalve niet deskundige hulp in te roepen van een in stalking gespecialiseerde psycholoog en/of politieman. Handel verder overeenkomstig het speciaal ontworpen stappenplan voor slachtoffers.