Hoofdstuk 4. Safety Strategies.

Nederlandse vertaling:

Slachtoffers van Stalkers moeten geïnformeerd worden over de hulpbronnen die ter beschikking staan om hen te helpen en beschermen. Het is belangrijk dat Stalking slachtoffers weten dat het stalking-gedrag niet aan hen te wijten is. Stalking kan iedereen overkomen, ongeacht sekse, ras, seksuele voorkeur, of sociaal-economische achtergrond.

Elke Stalker is verschillend. Dit maakt het moeilijk één enkele strategie te bedenken die effectief is voor elke vorm van Stalking.
Daarom is het belangrijk dat slachtoffers onmiddellijk de hulp inroepen van deskundigen op dit terrein, om samen een plan van aanpak te bedenken die specifiek op hun situatie gericht is. Slachtofferdeskundigen zijn te vinden in elke 'Domestic violence or rape crisis programs', of in 'Victim assistance programs in local prosecutors offices', en in enkele 'Law enforcement agencies'.
Het onderstaande is niet bedoeld als een aantal strikte richtlijnen voor Stalking slachtoffers, maar als praktische raadgevingen die hen tot hulp kunnen zijn. De richtlijnen vormen geen garantie voor je veiligheid, maar zullen wel de risico's van lichamelijk en/of psychisch geweld reduceren. Een ieder die momenteel gestalked wordt moet elk contact met de Stalker en elk incident rapporteren aan de politie.

'Taking Back Your Life'.

Waar het op neerkomt is dat de Stalker jouw aandacht wil. Hij zoekt een positieve reactie, al neemt hij genoegen met een negatieve reactie zolang het maar een reactie is, en hij het gevoel heeft een deel van jouw leven te zijn. Dus is de kritische vraag hoe je met deze situatie om moet gaan.

Zelfs nu de overheid Stalking wetten heeft aangenomen, ben jezelf het beste in staat jezelf te beschermen. Dit betekent wel dat je moet weten wat je zou kunnen doen als je het doelwit wordt van een geobsedeerd persoon. Neem deze stappen, dan heb je alles gedaan wat je kunt doen om weer controle over je eigen leven te krijgen, en een eind te maken aan je slachtofferschap.

Laten we beginnen bij het begin: Als je een relatie wilt beëindigen doe dit dan snel en zonder omwegen. Er omheen draaien verzacht de klap niet. Het verlengt het pijnlijke verwerkingsproces van de ander, als ook de gevoelens van afwijzing die hij ervaart. Des te eerder de boodschap duidelijk is, des te minder kans dat je bewonderaar aangemoedigd wordt jou te blijven achtervolgen.

Wees direct en heel duidelijk, ook als je dit moeilijk vind. Mensen zien en horen nu eenmaal wat ze willen horen als het om emoties gaat. Wanneer je boodschap niet heel duidelijk is, zal deze niet begrepen worden, of zelfs als aanmoediging opgevat worden.

Vermijd uitvoerige uitleg en redenen van de afwijzing. Gebruik geen smoezen als: 'Nog niet', wat door de Stalker gehoord kan worden als 'Morgen misschien wel'. 'Geef me wat meer tijd', Ik ben nog niet aan een relatie toe', wat geïnterpreteerd zal worden als dat je hem echt wilt, maar het alleen nog niet weet, 'Ik ben getrouwd' of 'Ik heb een vriend', wat impliceert dat alleen je partner een relatie in de weg staat. Of 'Misschien', waardoor de Stalker aangemoedigd wordt nog meer zijn 'best te doen'. Als je boodschap dan nog niet duidelijk is en hij blijft aandringen, dan is er iets ernstig mis.

Houd vast aan wat jij wilt, laat je niet overhalen iets te doen wat jij niet wilt. Als hij voelt dat jij onzeker bent, en hij het gevoel krijgt dat de aanhouder wint, dan is het te laat.

Laat hem zijn waardigheid behouden. Je boodschap moet duidelijk zijn, maar niet neerbuigend. Geef hem de indruk dat jij een redelijke reactie verwacht.

Vertrouw op jezelf. Als hij in de relatie al overheersend was, word hij waarschijnlijk na het beëindigen van de relatie als je hem verlaat, nog dominanter. Luister goed naar wat hij zegt in plaats van te horen wat je wilt horen. Als iemand zegt dat hij te veel van jou houd, dan heeft hij daar waarschijnlijk gelijk in.

Als het je overkomt

Zodra je merkt dat iemand blijft aanhouden, neem dit dan serieus. Misschien gaat je achtervolger nooit tot geweld over, dan nog zal de ongewenste aandacht op zijn minst jouw leven op een onplezierige manier beïnvloeden. Of je nu te maken hebt met een vroegere geliefde, een collega of een onbekende, speel het veilig en bescherm jezelf, je familie, je thuis, en je werkplek.

Elk contact met de Stalker vermijden moet je belangrijkste streven zijn.

    * Als een stalker niet weet waar je woont, zorg er dan voor dat dit zo blijft.

    * Snijd alle contact met de Stalker af. Scherm jezelf af voor hem. Neem zijn telefoontjes niet aan, hoe vaak hij ook belt en wat hij ook zegt. Als jij hem na vijftig telefoontjes een antwoord geeft, heb je hem alleen maar geleerd dat er eenenvijftig telefoontjes nodig zijn om met jou in contact te komen.

    * In tegenstelling tot de gebruikelijke adviezen adviseert Gavin de Becker (Stalkingdeskundige) niét je telefoonnummer te veranderen of een geheim nummer te nemen. Neem daarvoor in de plaats een tweede telefoonnummer. Het eerste nummer laat je beantwoorden door een antwoordapparaat. Dit geeft je Stalker de gelegenheid zijn frustraties te ventileren op een bandje, in plaats van deze af te reageren op jou, en je hoeft er niet eens naar te luisteren. Bovendien geef je hem hiermee de boodschap dat jij bestand bent tegen zijn pogingen om met jou in contact te komen. Ook biedt het een mogelijkheid om, zonder contact met hem te hebben, inzicht te krijgen en te behouden in zijn gemoedstoestand en in welke mate escalatie dreigt. Tevens vormen de bandjes een perfecte manier om de bedreigingen vast te leggen en als bewijs te kunnen aanvoeren.

    * Beperk alle risico's op eventuele onverwachte contacten met de Stalker. Verander regelmatig de routines waaraan je gewend bent, bijvoorbeeld de routes die je rijd. Als je hem toch tegen het lijf loopt, reageer dan niet. En wat het belangrijkste is, laat hem niet zien hoe bang je bent. Dat is precies de reactie die hij zoekt.

    * Laat je omgeving weten dat je achtervolgt wordt en vraag om hulp. Geef de mensen om je heen een signalement van de Stalker, je familie, je buren, collega's, secretaresses, de schoolleiding, receptionisten, portiers, conciërges, huishoudelijke medewerkers, en de politie. Als je foto's van hem hebt, deel deze dan rond.

    * Zorg ervoor dat je op elk moment weet waar je familie zich bevind. Begeleid je kinderen naar school of naar de bushalte.

    * Neem voorzorgsmaatregelen. Parkeer je auto alleen op goedverlichte plekken, weet waar het dichtsbijzijnde politieburo is. Als je op de weg achtervolgd wordt en de situatie is levensbedreigend, gebruik dan je claxon om de aandacht te trekken van omstanders.

    * Koop een draagbare telefoon zodat je zonder je auto te verlaten, altijd hulp kunt inschakelen.

    * Zorg dat je veilig bent in je eigen huis. Laat de politie je huis controleren op inbraakveiligheid.

    * Zorg dat op je werkplek alle bezoekers en alle post en pakketjes eerst bij de receptie terecht komen. Als je naam genoteerd staat op een gereserveerde parkeerplaats, laat deze dan verwijderen. Informeer de beveiligingsmensen. Als dit mogelijk is, laat dan ook al jouw telefoontjes aannemen door een secretaresse of een collega. En houd goed in de gaten of je op weg naar je werk door iemand gevolgd wordt. 

Als je bedreigd wordt:

    * Vraag de plaatselijke politie of een 'Threat Assessment'-deskundige om raad.

    * Onthoud dat niet reageren het verschil kan betekenen tussen escalatie of de-escalatie van het Stalken. Op een zeker moment zal de Stalker die
    * Doe eerder een beroep op 'Trespass laws' dan op straat/contactverboden. Straat/contactverboden bieden je nauwelijks bescherming, en hebben vaak een provocerende werking op de Stalker. Slachtoffers moeten waken voor een onterecht gevoel vanveiligheid. Daarnaast brengt een straatverbod vaak ook nog kosten met zich mee.

Misschien heb je het gevoel dat je deze nachtmerrie helemaal alleen moet doormaken, maar er zijn organisaties die jou tot steun kunnen zijn. Ook het delen van ervaringen met andere slachtoffers kan de last verlichten.

In geval van acuut gevaar: Je eerste doel is een veilige plek voor jezelf vinden. Doorgaans zijn dit:

    * Politieburo's.
    * Bij familieleden waarvan de Stalker het adres niet kent.
    * Blijf van m'n lijf-Huizen, kerken.
    * Plekken waar veel publiek is (Stalkers zijn minder geneigd geweld te gebruiken op openbare plekken).

      Als je niet kunt wegkomen van de plek waar je je bevind, maar een telefoon is wel voor handen, bel dan 911 of elk ander alarmnummer. In gevaarlijke situaties kunnen vrienden of familieleden je naar je werk brengen en weer halen. Om escalatie te voorkomen wordt aangeraden zo voorzichtig mogelijk te zijn als je geconfronteerd word met de dader.

      Als je eenmaal weer in veiligheid bent, neem dan contact op met de politie om aangifte te doen, en ga naar een slachtofferorganisatie, of het maatschappelijk werk om verdere hulp te krijgen.

      Als je niet in acuut gevaar verkeert, hou dan toch rekening met het risico.

      Paspoorten en andere belangrijke documenten, moeten altijd voor handen liggen. Zorg dat je altijd genoeg benzine in je tank hebt. Laat reservesleutels maken.