Stalking stappenplan voor slachtoffers van stalking

Deze tekst is gebaseerd op het Stappenplan voor slachtoffers van belaging van Nico de Jong. 

Het wordt gebruikt als richtlijn hoe te handelen bij stalking door politie, justitie en de hulpverlening.