Stap 10: Herhaal stap 8 en 9 zo vaak als nodig!

Let op! Soms kan de politie de zaak verkeerd inschatten. De agent ziet dan de ernst en/of de urgentie van de zaak niet in. Ook komt het voor dat de politie de belaging verwart met een gewone echtelijke ruzie, waarbij soms net als bij belaging over en weer aangiften worden gedaan. Wijs de politie dan in de eerste plaats op de 9 fases van belaging en geef aan in welke fase u zich bevindt. Lijdt uw belager aan een persoonlijkheidsstoornis dan dient u dit altijd aan te geven. Zeker als uw belager, ondanks zijn stoornis, heel normaal overkomt, zodat de politie denkt dat er niets aan de hand is