Stap 5: Organiseer een goede dossiervorming

Organiseer een goede dossiervorming van elke actie (hoe miniem ook) die uw belager neemt.

  • Neem foto's of leg zaken vast op video.
  • Neem (telefonische) gesprekken op.
  • Noteer alle bijzonderheden in een verslag met dag en tijdstip. Noteer ook de namen van eventuele getuigen.
  • Print e-mailberichten uit en schrijf SMS-berichten op. Bij aangifte kan de politie een gsm-toestel elektronisch uitlezen.
  • Zorg bij (directe) contacten altijd voor eventuele getuigen (tenminste één).
  • Zorg bij al uw sociale contacten (zoals school, club en crèche) dat u tenminste op één vriend(in), collega of medewerker terug kunt vallen. Vraag of deze wil getuigen van eventuele voorvallen.
  • Vraag familie, kennissen, vrienden, uw huisarts, wijkagent of anderen te beschrijven welke relatie u hebt met uw belager en hoe zij zijn of haar gedrag inschatten. Ook een eventueel motief van uw belager is hierbij belangrijk! Vraag ze vooral op te schrijven wat ze zelf gezien en gehoord hebben van het gedrag van uw belager.