Stap 6a: Laat uw belager weten wat u wilt en vooral niet wilt!

Stel uw belager exact op de hoogte van wat u wilt en vooral niet wilt! Maak duidelijk dat de belager u lastig valt als hij of zij toch doet wat u niet wilt. Doe dit altijd per aangetekende brief of schrijven van uw advocaat.

Slechts in lichte gevallen kunt u in de beginfase proberen te laten bemiddelen door een onpartijdig persoon, die zowel uw vertrouwen als het vertrouwen van de belager geniet. Ook een wijkagent kan hier diensten verlenen. Het werkt het beste als u een persoon vraagt te bemiddelen, die in hoog aanzien staat bij de belager.

Tips om aan te denken bij bemiddeling of het schrijven van een brief : (klik hier voor een voorbeeldbrief)

  • Stel regels voor contact op als het nodig blijft contacten te onderhouden, bijvoorbeeld bij een verbroken relatie. Denk bijvoorbeeld aan een apart e-mailadres of een gsm-toestel, zodat u weet wie u belt of mailt of beter nog wie er heeft gebeld.

  • Stel regels op voor bezoeken aan uw woon- en werkadres. Verbied de toegang (eventueel onder voorwaarden) tot uw woning met toepassing van artikel 138 Wetboek van Strafrecht. Vraag aan uw werkgever of hij/zij hetzelfde wil doen voor uw werkadres. Geef ook aan dat het onnodig 'rondhangen' bij uw woning of andere plaatsen waar u sociale verplichten hebt, wordt aangemerkt als een 'inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer'.

  • Stel regels over de manier en de wijze van communiceren (met respect, tijdstippen en plaatsen).

  • Stel regels op voor het op straat of in openbare gelegenheden 'tegenkomen'. Laat dit bijvoorbeeld alleen toe als u niet alleen bent. In combinatie met het vorige punt maakt u zo vervolging wegens achtervolgen beter mogelijk.

  • Stel eventueel aanvullende regels op al naar gelang uw omstandigheden. Bijvoorbeeld een algeheel contactverbod.

  • Benoem alle overige wijze van contact opnemen als ongewenst.

  • Uiteraard neemt u een geheim telefoonnummer en wijst u iedereen erop dit absoluut geheim te houden. Uw belager kan immers contact opnemen via uw aparte (prepaid) gsm-telefoon. Hier kunt u tijden voor instellen en bovendien uw voicemail inschakelen. Hierdoor creëert u rust voor uzelf, omdat u niet iedere keer in angst zit wie er belt.