Stap 6b: Schrijf uw belager wat de consequenties zijn van doorgaan met lastigvallen

Deel uw belager in een schrijven mee wat de consequenties zijn als hij in strijd met uw wil u toch blijft lastig vallen. Duidelijkheid verschaffen staat hier voorop!

  • Van elk strafbaar feit (hoe gering ook) zal aangifte bij de politie worden gedaan. Bijvoorbeeld hinderlijk volgen en hinderlijk ophouden op de openbare weg (APV-feit), huisvredebreuk, bedreiging (ook mondeling en telefonisch).

  • Overige ongewenste acties en/of zaken worden vastgelegd en periodiek gerapporteerd aan de politie en uw advocaat, zodat vervolging terzake Belaging (artikel 285B Wetboek van Strafrecht) kan worden ingesteld.

  • Daarnaast zal met een civiele procedure een straatverbod en schadevergoeding worden gevorderd.

  • Indien strafbare feiten hiertoe aanleiding geven zult u justitie vragen rechterlijke bevelen op te leggen conform de regeling neergelegd in artikel 540 van het Wetboek van Strafvordering.

  • Door deze handelswijze toont u uw belager dat u het ernstig neemt en dat u vastbesloten bent niet toe te geven. U hebt hierdoor kans dat uw belager zijn of haar acties hierop staakt of vermindert. Hou er echter rekening mee dat er op de brief een tegenreactie kan volgen. Zeker bij heel gebeten personen. Stel in zulke gevallen dan ook altijd de politie op de hoogte van uw acties.

  • In artikel 285a van het Wetboek van Strafrecht staat: "Indien de belager of iemand namens hem, zich na ontvangst van de brief uitlaat dat u beter geen aangifte kan doen, dan kunt u mogelijk met succes aangifte doen van bovenstaand artikel ter bescherming van getuigen." Ook aangevers vallen hieronder. Op dit artikel staat een gevangenisstraf van een jaar langer dan bij belaging. Bij het niet staken van de acties van de belager, heeft u door versturing van de brief de voorwaarden geschapen voor het (later) nemen van effectieve juridische maatregelen tegen de belager.
    Kijk ook eens bij de voorbeeldbrief.