Stap 7: Doe precies wat u in uw schrijven hebt gezegd

Consequent handelen is uw belangrijkste wapen in de strijd tegen uw belager. Elke afwijking van eerder handelen ziet uw belager als een handvat om verder te gaan. Handel aanvullende regels altijd schriftelijk en aangetekend af.