Stap 9: Vraag politie en justitie bij stap 8 de procedure van artikel 540 Wetboek van Strafvordering toe te passen

Dit kan alleen als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Deze procedure kan echter sneller worden toegepast dan dat vervolging via het nieuwe wetsartikel Belaging mogelijk is. Het is verder makkelijker dan een civiele procedure.

Toepassing van de 540-procedure kan bij elk strafbaar feit, echter alleen als het op heterdaad ontdekt is en als u kunt aantonen dat:

  • de belager door zal gaan met lastigvallen;

  • het strafbare feit veel angst/onrust bij u en/of uw omgeving, zoals uw buren, familie en kennissen teweeg heeft gebracht. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld de brute wijze van uitvoeren of doordat er al veel aan vooraf is gegaan. Als u Stap 5 goed hebt uitgevoerd kan dit u hierbij helpen!
    Vraag de politie (anders) om (aanvullende) maatregelen te nemen ter bescherming van u en uw gezin. Zo kunt u in Rotterdam-Rijnmond, onder strikte voorwaarden, in aanmerking komen voor het AWARE-pakket, waarmee u mobiel de politie kunt alarmeren. Ook kan de politie vaak speciale alarmeringsafspraken maken, zodat de politie snel begrijpt hoe ernstig de situatie is en snel kan ingrijpen. Eventueel kan men zelfs video- en/of afluisterapparatuur plaatsen om zaken makkelijker te bewijzen.

Heeft dit alles niet het gewenste resultaat, vraag dan (tevens) een advocaat of een civiele procedure kan worden opgestart om een straat- en contactverbod af te dwingen. Probeer dit via een zogenaamd kort geding. Om een straat- en contactverbod te krijgen hebt u ook stap 5 weer nodig. Vraag tijdig bijstand van slachtofferhulp. Zij kunnen u verder helpen en begeleiden bij procedures. Zeker bij strafzaken is de morele en praktische ondersteuning van deze ervaren mensen heel nuttig en handig.