Literatuuroverzicht

Literatuur:

 • Baas, N.J.,  Stalking: Slachtoffers, daders en maatregelen tegen deze vorm van belagen. WODC  Onderzoeksnotities 1998/1
 • Dijk, M. van, &  Zenderen, I. van,  Stalking in de Nederlandse Media.  December 1997
 • Haar, mr. G. ter e.a., Wettenverzameling Sociaal Juridische Dienstverlening. Koninklijke Vermande, Lelystad: 2001.
 • Malsch, M. & Blaauw et al., E. De nieuwe Wet Belaging: handhaving en alternatieven. NJB 2000 p. 1743-1747.
 • Römkens, R. & Mastenbroek, S.,  Dan hoor je vissen ademen: over belaging en bedreiging van vrouwen door hun ex-partner en de beveiliging door het AWARE-systeem. Utrecht: 1999.
 • Steehouder, M. e.a., Leren communiceren, Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. 3e geheel herziene druk. Groningen. Wolters-Noordhoff, 1992.
 • Swager, drs. R.,  Blokhuis, drs. T., e.a., Cinoprapport, Opleidingsprofiel Sociaal Juridische Dienstverlening op HBO-niveau. Landelijk samenwerkingsverband SJD hogescholen. Oktober 1997
 • Verkaik, R. & Pemberton, A., Belaging in Nederland. Aard, omvang en achtergronden en mogelijkheden voor een aanpak. Ministerie van Justitie, DPJS Research voor Beleid. 27 juni 2001

 

Brochures:

 • Op eigen kracht, wat kun je doen tegen geweld in je relatie.
 • Uitgave van Ministerie van Justitie. September 2001.
 • Schadevergoeding door daders van misdrijven.
 • Uitgave van Ministerie van Justitie. Augustus 2001.
 • Seksueel geweld, wat kunt u verwachten van hulpverlening, politie en justitie.
 • Uitgave van Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van het Ministerie van Justitie in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. November 2000.
 • Slachtofferhulp en schadevergoeding, na bijvoorbeeld inbraak, geweldsmisdrijven en discriminatie. Uitgave van Ministerie van Justitie, oktober 2000.
 • De schadevergoedingsmaatregel. Wie regelt uw schadevergoeding? Hoe lang kan dat duren? Bij wie krijgt u meer informatie?
 • Een uitgave van Ministerie van Justitie. Januari 2002.
 • Voorkomen en bestrijden ‘huiselijk geweld’. Feiten en achtergronden.
 • Een uitgave van Ministerie van Justitie. Januari 2002.
 • Syllabus Schadefonds Geweldsmisdrijven. Uitgave van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Januari 2002.

 

Krantenartikelen

 • Altena, W. van., ‘Zoetermeerder verandert leven van ex in een hel’, Haagsche Courant, 13 augustus 2001, p.  A4.
 • ANP, ‘Duizenden slachtoffer van stalking’, Het Parool, 23 oktober 2001, p. 4.
 • ANP, ‘Korthals wenst project stalking’, Het Parool, 12 maart 1999, p. 3.
 • ANP, ‘ Tienduizenden mensen slachtoffer van stalking’, Metro, 23 oktober 2001, p. 1.
 • Boogert, H., ‘Man stalkte echtgenotes justitie- en politiemensen’, De Telegraaf,  19 februari 2002, p. 8.
 • Boom, W., ‘Straf stalking is onmisbaar’, Algemeen Dagblad, 31 augustus 1999, p.6.
 • Bos, A. van de e.a., ‘Harde aanpak huiselijk geweld’, De Telegraaf, 14 september 2000, p. 3.
 • Cats, J., ‘Gestrest van ziekelijk geschaduw’, PZC, 22 april 1999, p. 21.
 • Cats, J., ‘Weinig hulp voor slachtoffer stalking’, PZC, 22 april 1999, p. 15.
 • Dijk, D. van, ‘Vrouwelijke stalkers zijn veel sluwer’, De Telegraaf, 14 juli 2001, p. TA 2.
 • Dungen, J. van den, ‘Verkrachter had proefverlof. Zus: “Jack is gek” ’, De Telegraaf,  18 februari 2002, p. 1 + 6.
 • Geurens, H., Voor Kezban komt de wet tegen haar gevaarlijke ‘ex’ veel te laat’, Rotterdams Dagblad, 26 juni 1999, p. 5 S.
 • Gommers, M., ‘Slachtoffers van stalken staan niet langer alleen’, Gelderlander, 11 juli 2000, p. 5.
 • Hart, J. ‘t, Kamer wil belagers achter slot en grendel, De Volkskrant, 2 september 1999, p. 7.
 • Hurkmans, M., ‘Straf maakt geen einde aan angst’, De Telegraaf, 15 september 1999, p. 21.
 • Keizer, D., ‘Stalking grijpt alom om zich heen’, Leeuwarder Courant, 3 augustus 1999, p. 5.
 • Lange, H. de, ‘Nieuwe wet komt te laat voor Kezban Vura’, Trouw, 2 juli 1999, p. 1 + 9.
 • Lange, H. de, ‘We hebben te weinig oog voor angstgevoelens, Trouw, 2 juli 1999, p. 1 + 9. 
 • Lunnemann, K., ‘Geweld thuis maakt snel wet nodig’, Trouw, 25 april 2000, p. 14.
 • Mat, J., ‘Ik voel me niet meer vogelvrij’, NRC Handelsblad, 29 mei 2000, p. 3.
 • Osto, M., ‘De moeizame demontage van een mailbom’, De Volkskrant, 29 mei 1999, p. 5 S.
 • Parlementaire redactie, ‘Kamermeerderheid voor strafbaar stellen stalking’, De Telegraaf, 1 september 1999, p. 6.
 • Parlementaire redactie, ‘Korthals ziet weinig in wet tegen stalking’, De Telegraaf, 2 september 1999, p. 8.
 • Peters, B., ‘Wet als wapen tegen stalkers’, Haagsche Courant, 12 juli 2001, p. A 3.
 • Politieke redactie, ‘Belagen ondanks minister straks toch strafbaar’, Algemeen Dagblad, 2 september 1999, p. 6.
 • Politieke redactie, ‘Kamer steunt wetsvoorstel tegen stalking’, Trouw, 15 september 1999, p. 3.
 • Redactie, ‘Dit is stalking van de ergste soort’, NRC Handelsblad, 12 februari 2002, p. 1 + 3.
 • Schipper, M., ‘Dit eindigt met een lijk’, De Telegraaf, 8 juli 2000, pagina 5 S.
 • Smits, M., ‘Ik wil helpen dingen te veranderen’, Het Financiële Dagblad, 27 oktober 2001, pagina 4.
 • Spaansen, A., ‘Advocaat vreest voor misbruik stalkingswet’, Metro, 7 september 2001, p. 2.
 • Tjittes, R-J., ‘Stalking als strafbaar feit’, De Volkskrant, 14 oktober 2000, p. 2 R.
 • Verslaggevers, ‘Anti-stalkingswet leidt tot nu toe tot 13 celstraffen’, De Telegraaf, 10 juli 2001, p. 7.
 • Verslaggevers, ‘Cijfers stalking in Nederland’, Trouw, 26 oktober 2001, p. 4.
 • Verslaggevers, ‘Een belager is tot alles in staat’, De Telegraaf, 7 juni 2000, p. TA 3.
 • Verslaggevers, ‘Enkele tienduizenden slachtoffer van stalking’, Trouw, 23 oktober 2001, p. 9.
 • Verslaggevers, ‘Friese stalker van rechter moet eerst naar psychiater’, De Telegraaf, 17 oktober 2001, p. 9.
 • Verslaggevers, ‘Fries strooide jarenlang met doodsbedreigingen’, De Telegraaf, 3 oktober 2001, p. 9.
 • Verslaggevers,’Geleense stuurde zichzelf dreigbrieven’, De Limburger’, 6 januari 1999, p. A 4.
 • Verslaggevers, ‘Hinderlijk volgen’, NRC Handelsblad, 30 augustus 1999, p. 7.Verslaggevers, ‘Kamer wil forse straf stalking’, Haagsche Courant, 1 september 1999, p. A 5.
 • Verslaggevers, ‘Korthals wil geen wet tegen stalking’, NRC Handelsblad, 2 september 1999, p. 2.
 • Verslaggevers, ‘Korthals wil onderzoek naar hinderlijke achtervolgers’, Haagsche Courant, 12 maart 1999, p. A 5.
 • Verslaggevers, ‘Kwelling Epenaar escaleert’, Gelders Dagblad, 27 december 2001.
 • Verslaggevers, ‘Nederlandse krijgt asiel in Amerika’, De Telegraaf, 13 februari 2002, p. 8.
 • Verslaggevers, ‘Nederlandse krijgt asiel in VS wegens stalking’, Trouw, 13 februari 2002, p. 8.
 • Verslaggevers, ‘Nieuw leven voor vrouw in Amerika na stalking’, Het Parool, 13 februari 2002, p. 3.
 • Verslaggevers,’Pleidooi voor meldpunt stalking via SMS-bericht’, Rotterdams Dagblad, 28 oktober 2000, p. 4.
 • Verslaggevers, ‘Ruim honderd stalkers vervolgd sinds de invoering wet’, ANP, 9 juli 2001.
 • Verslaggevers,’Stalken wordt een plaag’, Spits, 23 oktober 2001, p. 1.
 • Verslaggevers,’Stalken treft duizenden ex-partners’, Utrechts Nieuwsblad, 23 oktober 2001, p. 1.
 • Verslaggevers,’Stalking als roep om hulp’, Utrechts Nieuwsblad, 25 oktober 2001, p. 11.
 • Verslaggevers,’Tienduizenden mensen slachtoffer van stalking, Haagsche Courant, 23 oktober 2001, p. A 1.
 • Verslaggevers,’ Verstand wil aanpak vrouwenmishandeling’, De Telegraaf, 14 juli 2000, p. 7.
 • Visser, E. de, ‘Met alarmsieraad en ‘285b’ de stalker te lijf’, De Volkskrant, 10 juli 2001.
 • Vliet, V. van de, ‘Stalker ontdekt SMS’en’, Nieuwe Revue, 25 oktober 2000, p. 18 + 19.
 • Wagenaar, L., ‘Een nachtmerrie die nooit ophoudt’, Het Parool, 8 september 1999, p. 4.
 • Wolvers, G., ‘Een ziekelijke drang tot terreur’, Reformatorisch Dagblad, 10 september 1999, p. 15.
 • Zijlstra, A., ‘De stalker gestopt’, De Telegraaf, 1 juli 2000, p. TA 3.

 

Websites

 

Interviews

 • Openbaar Ministerie. Officier van justitie Arrondissement ’s Gravenhage. Vrijdag 15 maart 2000
 • Openbaar Ministerie. Officier van justitie bij het Arrondissement ’s Gravenhage. Woensdag 20 maart 2002.
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven, medewerker van het schadefonds geweldsmisdrijven. Dinsdag 19 maart 2002.
 • Slachtoffers van stalking door ex-partner. Om privacy redenen kan de naam van het slachtoffer niet genoemd worden. Maandag 18 maart 2000
 • Slachtoffer van stalking, door bekende anders dan ex-partner. Om privacy redenen kan de naam van het slachtoffer niet genoemd worden. Dinsdag 19 maart 2002.
 • Slachtoffer van stalking door collega. Om privacy redenen kan de naam van het slachtoffer niet genoemd worden. Donderdag 21 maart 2002

 

Adressen


Stichting Stop Stalking
De Waal 5
5684 PH BEST
Tel: 0499- 39 94 25
Website: www.centraalmeldpunt.nl      

E-mail: Bestall@worldonline.nl
 

Aware-project
Politie Rotterdam - Rijnmond
Regionaal Projectbureau Zeden
 Postbus 40
3220 AA Hellevoetsluis
Telefoon 010 - 27 42 609 
E-mail: prozed@wirehub.nl
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Prins Clauslaan 60
Postbus 20302
2500 EH DEN HAAG
Tel. 070 - 38 13 990
E-mail: info@schadefonds.nl
Website: www.schadefonds.nl