Stop(t) Stalking!?

Draagt de Anti-stalkingswet bij aan de bestrijding van de stalkingsproblematiek?

Rotterdam, mei 2002
Auteur : S.J. Olsthoorn
Begeleider : C.M. Bronmeijer